912806.jpg

(Tahkopihkan kiertokoulun arkistosta)

Isä meidän -rukous löytyy Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeista sekä täältä.