1080930.jpg

(Tahkopihkan kiertokoulun arkistosta)