1982319.jpg Päijänne-simulaattori

  Aallokko,  vedessä tapahtuva aaltoliike. Aallossa erotamme harjan ja laakson. Kahden peräkkäisen harjan vaakasuora väli on aallon pituus, harjan korkeimman ja laakson alimman kohdan kohtisuora väli sen korkeus. Milloin aallonharja taittuu, syntyy tyrsky. Tuulen tyynnyttyä a. jatkuu maininkina. Valtamerissä on mitattu aina 15 m:n korkuisia ja 350 m:n pituisia aaltoja; 2-4 m:n korkeus on yleinen meri-a:ssa. Paitsi tuulta ovat maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset, äkilliset ilmanpaineen vaihtelut ja vuoksi-ilmiö a:n aiheuttajia. A:oa vaimennetaan öljyllä.