Afrikaatta (lat.), kaksoiskonsonantti, jonka edellisen osan muodostaa klusiili (ks. t.) ja jälkimmäisen homorgaaninen spirantti (ks. t.), esim. ts, tsh, dzh.