Ajokortti, poliisiviranomaisten antama kortti, jolla henkilö oikeutetaan kuljettamaan automobiiliä. Automobiilin kuljettajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka katsastusmiehen antamalla todistuksella on osoittanut olevansa täysin perehtynyt automobiilin rakenteeseen, hoitoon ja ohjaukseen, on vähintään 18 v:n ikäinen, tunnettu raittiiksi, säännölliseksi ja luotettavaksi, eikä sairasta sellaista tautia, joka tekee hänet sopimattomaksi kuljettajaksi. A., joka on voimassa 5 v., on ajettaessa aina pidettävä mukana (Asetus automobiililiikenteestä 14/10 1922).