1239898846_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Aksolotli (Amblystoma tigrinum), Meksikossa elävä vesilisko, joka toukka-asteellaan, kiduksilla hengittävänä vesieläimenä, tulee sukukypsäksi ja vain poikkeustapauksissa kehittyy täysimuotoiseksi, keuhkoilla hengittäväksi maaeläimeksi.