1240931335_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Alaikäisyys, täysi-ikäisyyden edellä käyvä ikäkausi. Alaikäisyys kestää Suomen oikeuden mukaan yleensä siihen asti, kunnes henkilö on täyttänyt 21 v. tai mennyt sitä ennen naimisiin. Isän, äidin tai muun holhoojan esityksestä voi oikeus eräissä tapauksissa pidentää alaikäisyyden aikaa, ei kuitenkaan yli 25 vuoden iän (Holhouslaki 19/8 1898 §§ 16-18). Rikoslain 3: 1-2 mukaan 15 v. nuorempaa henkilöä ei voida tuomita rangaistukseen, ja rangaistusta on alennettava, jos rikoksentekijänä on henkilö, joka on täyttänyt 15, vaan ei 18 v. - Köyhäinhoitoon nähden pidetään alaikäisinä 16 v:ta nuorempia (Köyhäinhoitolaki 1/6 1922, 1 § 3 mom.).