1247209766_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Alkoholi, metyyli- ja varsinkin etyylialkoholin kansanomainen nimitys. Absoluuttinen a.: vedestä melkein vapaa etyylialkoholi. - Kem. kielenkäytössä a:eilla tarkoitetaan hiiltä, vetyä ja happea sisältäviä orgaanisia yhdistyksiä, jotka johdetaan hiilivedyistä korvaamalla yksi tai useampi vetyatomi yhtä monella hydroksyyli- (OH) ryhmällä. Etyyli-a:n (C2H5OH) ominaispaino 15o:ssa 0,794; kiehuu 78o:ssa, jäätyy -111,8o:ssa. - Alkoholimyrkytys, väkijuomien liiallisesta nauttimisesta johtuva myrkytys; ilmenee joko akuuttisena päihtymyksenä, jopa kuolettavana keskushermoston lamautumisena tai kroonillisena juopposairautena. Jälkimmäinen ilmenee m. m. nielun, kurkun ja mahalaukun tulehtumisena (liman muodostuminen kurkussa, käheys, oksentelu, ruokahalun puute), maksan ja sydämen rasvoittumisena, sydämen laajenemisena ja veltostumisena ja erilaisina hermoston häiriöinä (käsien vapiseminen, kielen vipajaminen, muistin heikkeneminen, siveellisten voimien aleneminen), jopa äkillisenä mielenhäiriönä, n. s. juoppohulluutena. - Alkoholiradikaali, sama kuin alkyyli (ks. t.). - Alkoholismi, väkijuomien kohtuuton nauttiminen, juoppous. - Alkoholisti, juoppo, väkijuomia hillittömästi käyttävä. - Alkohologia, oppi alkoholista ja sen vaikutuksista. - Alkoholometria, nesteiden alkoholinpitoisuuden määrääminen (useimmin areometrillä).