1251142578_img-d41d8cd98f00b204e9800998e
Allekirjoitus, asiakirjan saattaminen valmiiseen kuntoon siten, että asiakirjan kirjoittaja tahi se tai ne henkilöt, jotka
muuten ovat sen sisällyksestä vastuunalaiset, varustavat asiakirjan nimikirjoituksellaan tai, kirjoitustaidon puutteessa,
puumerkillään. Eräissä tapauksissa on a. varmennettava sinetillä, joskus on sen pätevyyden ehtona, että a:n todistaa
kaksi jäävitöntä henkilöä.