1251358785_img-d41d8cd98f00b204e9800998e
Allotropia (kreik.), alkuaineen kyky esiintyä eri muodoissa,
jotka fys. ja kem. ominaisuuksiltaan eroavat toisistaan;
timantti, grafiitti ja hiili ovat hiilen allotrooppimuotoja.