1252423416_img-d41d8cd98f00b204e9800998e
Almanakka (kreik.-egypt.), kirja, joka sisältää tietoja ajanlaskusta ja taivaankappalten asennoista ja liikkeistä
määrätyn vuoden kuluessa. A:t sisältävät lisäksi eri päiviin liittyvät nimet, kirkolliset juhlapäivät, yleishyödyllistä
lukemista y. m. A:jen julkaisemiseen Suomessa on Helsingin yliopistolla yksinoikeus.