1261998444_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ampuma-ala, ala, jota asemassa oleva sotajoukko voi ampua. — Ampuma-ase ks. eri aselajeja tarkoittavia hakusanoja. — A:den ynnä niihin kuuluvien ampumatarpeiden hankkiminen, hallussapito ja kantaminen ilman asianomaisen poliisiviranomaisen antamaa erityistä lupaa on kielletty. A:den ja -tarpeiden kaupanpitoa varten on hankittava asianomaiselta maaherralta erityinen lupa (Asetus 22/11 1918). — Ampumahauta kaivetaan sodassa suojaamaan miehistöä vihollisen tulelta. Maasta luodaan haudan etureunalle rintasuojus, takareunalle selkäsuojus, sen seinät vahvistetaan pyöreillä puilla, laudoilla, risupunoksella. Varsinaisen a:n taakse 5-10 m päähän kaivetaan liikennettä varten sen kanssa yhdensuuntainen hauta, joka käytävillä yhdistetään a:aan. Tykkitulta ja huonoa säätä vastaan a:t myös varustetaan katoksilla. A:n syvyys on seisoalta ammuttaessa n. l,40 m, polvelta ammuttaessa n. 0,90 m. — Ampumakenttä, ala, millä sotaväki harjoittelee taisteluammuntaa kovilla panoksilla, vrt. Ampumarata.Ampumaketju, jalkaväen avoin taistelujärjestys. Ampujat etenevät harvassa rivissä, ampuen lähempänä vihollista makuulta, maastosuojaa hakien ja syöksyttäin edeten. — Ampumakulma, aseen tähtäysviivan ja piipun sisusviivan keskenään muodostama kulma. — Ampumalinja l. tulilinja, vihollista lähinnä oleva ampuva miehistörivi. — Ampumaoppi käsittää tiedot niistä periaatteista, joihin ampuma-aseiden teho perustuu. Tämä riippuu luodin- l. lentoradan muodosta, luodin ja ampuma-aseen rakenteesta. ks. Luodinrata, Hajoitus. Ampumarata, ala, jolla käsiaseilla tai konekivääreillä ammutaan liikkumattomaan maaliin (Asetus 4/12 1915). — Ampumaseurat, ampumatarkkuuden edistämiseksi toimivat seurat. Suom. a:n keskuselimenä on Suomen Ampujain Liitto (per. 1919). Ruotsinkielisten a. ovat muodostaneet Svenska Finlands Skytteförbund nimisen liiton (per. 1923). — Ampumatarpeet ks. Ammukset.Ampumataulu on urheiluammunnassa varustettu kuviolla, jossa on 10 samakeskistä rengasta, sisin merkitty 10:llä, uloin 1:llä. Taisteluammuntaharjoituksissa käytetään useimmin miehen ruumiin yläosan kuvalla varustettuja a:ja. — Ampumavalli, ampumaradalle maasta ja turpeista luotu valli, jota vastaan maalitaulut asetetaan ja johon luodit pysähtyvät. — Ampumavarat ks. Ammukset.