1265643406_img-d41d8cd98f00b204e9800998e
Anarkia (kreik.), hallituksettomuus, laiton tila, sekasorto. — Anarkismi, ajatussuunta, jonka
ihanteena on yksilön täydellinen vapaus ja joka sen vuoksi vaatii poistettavaksi hallituksen,
lain, viranomaiset ja verot, kaiken mikä saattaa ihmisen toisen vallan alaiseksi. Se haluaa
nykyisen pakko-organisatsionin sijaan sopimukseen perustuvaa organisatsionia, jonka
määräyksiin yksilön on alistuttava vain sentähden, että on vapaaehtoisesti niihin sitoutunut.
Se ei siis pyri anarkiaan eli täydellisen sekasorron ja hillittömän vapauden tilaan. — A:n
tunnetuimmat edustajat ovat Proudhon, Stirner, Bakunin, Krapotkin ja Netšajev. Anarkistit
jakaantuvat kahteen ryhmään, individualistisen ja kommunistisen a:n kannattajiin, joista
jälkimmäiset suosittavat väkivaltaisia toimenpiteitä, kuten hallitsijoiden ja korkeiden
virkamiesten murhia. — Anarkisti, anarkismin kannattaja.