1266403340_img-d41d8cd98f00b204e9800998e
Ancylus-aika, geologinen aika, jolloin Ancylus-järvi oli olemassa. — Ancylus-järvi, suolaton
järvi, joka jääkauden jälkeen peitti nykyisen Itämeren ja osan sen rannikkoalueista. Saanut
nimensä senaikuisista rantavalleista löydetyistä Ancylus fluviatilis-kotilojen kuorista. A:n
kerrostumaa on harmaa ancylus-savi, joka sisältää suolattoman veden pii-leviä.