1274302944_img-d41d8cd98f00b204e9800998e
Anniskelu, väkijuomain myyminen miten pienissä erissä tahansa, paikan päällä
nautittavaksi. Asetuksella 29/5 1917 sekä lailla 1/6 l922 on alkoholinpitoisten
aineiden myynti Suomessa muihin kuin lääkinnöllisiin, tekn. tahi tieteellisiin
tarkoituksiin kielletty. Ainoastaan ulkomaan tai Suomen ja ulkomaan satamain
välillä liikettä välittävällä suom. laivalla, jota kuljettaa tutkinnon suorittanut päällikkö,
on lupa anniskella, kun laiva on Suomen aluevesien ulkopuolella.
Anniskeluyhtiö, ennen nykyistä väkijuomalainsäädäntöä yhtiö, joka harjoitti
väkijuomain vähittäismyyntiä ja anniskelua juoppouden vastustamiseksi eikä
oman voiton vuoksi.