1286187686_img-d41d8cd98f00b204e9800998e
Apteekkari
(kreik.), on henkilö, jonka  Lääkintähallitus on julistanut oikeutetuksi harjoittamaan lääkkeiden ammattimaista valmistusta ja myyntiä. — Apteekki,
lääkkeiden valmistus- ja myyntilaitos. A.-liikettä omalla vastuullaan saavat Suomessa
harjoittaa ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka, suoritettuaan proviisorintutkinnon, ovat
saaneet a.-liikkeen harjoittamiseen erityisen oikeutuksen, n. s. a.-oikeudet, joiden
myöntäminen kuuluu hallitukselle. Oikeudelliselta
luonteeltaan ovat a.-oikeudet joko
reaalisia tahi persoonallisia. Edellistä lajia ovat vanhoille n. s. kanta-a:eille myönnetyt oikeudet, jotka alkujaan tosin olivat henkilökohtaisia, mutta joita sittemmin alettiin
pitää reaalioikeuden luontoisina, niin että ne voivat, kuten muukin omaisuus, siirtyä
toiselle perinnön, testamentin, avioliiton, kaupan, ulosoton ja
konkurssin kautta, ollen
siirto kuitenkin alistettava hallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. V:n 1837 jälkeen
eiole myönnetty reaaliapteekkioikeuksia, vaan ainoastaan persoonallisia. Käytännössä
näitäkin oikeuksia kuitenkin alettiin siirtää ja siirroille saatiin hallituksen vahvistus,
joten syntyi myytäväksi luvallisia persoonallisia a:eja. V:sta 1893 lähtien ei ole
myönnetty muuta kuin sellaisia uusia a.-oikeuksia, joita ei ole lupa siirtää (puhtaasti persoonalliset a:t). Kaikkien persoonallisten a:ien, sekä myytäväksi luvallisten
että
puhtaasti persoonallisten, oikeudet oli määrätty voimassa oleviksi vain v:een 1925;
mutta kun vireillä olevaa kysymystä a.-laitoksen uudistamisesta ei vielä ole ehditty
saada ratkaistuksi, on 8/8 1924 annetulla asetuksella säädetty että tällaisten a:ien
haltijoille voidaan hakemuksesta myöntää uudet erioikeudet v:n 1928 loppuun asti.
Apteekkilaatikko, lääkevarasto, jonka jonkun itsenäisen apteekin omistaja on Lääkintähallituksen luvalla perustanut paikkakunnalle, missä ei ole itsenäistä
apteekkia. — Apteekkimitat, lääkkeiden valmistuksessa ennen käytetyt mitat: naula l. libra (356,247 g) = 12 unssia; 1 unssi = 8 drakmaa; 1 drakma = 3 krupulaa;
1 krupula = 20 graania (1 graani = 0,0618484 g). — Metrijärjestelmä otettiin Suomen
apteekeissa käytäntöön 1 p.tammik. 1887. — Apteekkitaksa,
lääketaksa (ks. t.).