1292577069_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

 

Aristokratia (kreik.), „parasten hallitus", hallitusmuoto, jonka mukaan valtiovalta on  jonkun etuoikeutetun
kansalaisluokan käsissä; ylimystö (suku-, virka- tai raha-, myös älymystö l. hengen a.). —
Aristokraatti, aristokratian jäsen tai kannattaja, ylimysmielinen.