1296413235_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Arkki ... l. arki ... (kreik.),
etusana useissa kreikan- ja latinankielisissä
sanoissa, vars.
 arvonimissä, antaensanan merkitykselle arvolisän. —
Arkkiammatit, alk. varsinaisia virkoja, joiden hoitajilla
oli erinäisiä tehtäviä Saksan keisarin hovissa, varsinkin
kruunausuhlallisuuksissa. Jääneet myöhemmin vain
arvonimiksi, esim. arkkikanslerin arvo. — Arkkidiakoni,
arkkiteini, ensimmäinen diakoneista, myöhemmin
korkea papillinen arvo tuomiokapitulissa,
piispan apulainen,
jopa sijainen. — Arkkiherttua (saks. Erzherzog),
Itävallan ent. hallitsijaperheen jäsenistä
käytetty arvonimi.
Arkkimandriitti, kreik.-katolisessa kirkossa eräiden
luostarien esimies. — Arkkipiispa, piispaa
lähinnä korkeampi,
henkilö kirkollisessa arvoasteikossa. Turun piispa sai 1817
a:n arvonimen. — Arkkipresbyteeri,
„pääpappi", kirkkoherra
kat. kirkossa, myöhemmin arvovirka kat. tuomiokapitulissa. —
Arkkitehti, henkilö, joka on
tieteellisesti tutkinut
rakennustaidetta ja sitä käytännössä harjoittaa laatimalla
rakennuspiirustuksia ja valvomalla
rakennustöitä. A.-tutkinto
suoritetaan meillä Teknillisessä Korkeakoulussa.
Arkkitehtuuri, rakennustaide, rakennustapa.
Arkkitehtuurimaalaus, rakennustaiteellisia
kuvia esittävä
maalaustaiteen haara. Luonteenomainen a:n edustaja
on Canaletto. — Arkkiteini ks. Arkkidiakoni. Arkkitektoninen,
rakennustaiteellinen. — Arkkitraavi (kreik. ja lat.), liitinpalkki,
antiikkisessa rakennustaiteessa tav. kivinen
poikkikannatin, joka
lepää pylväiden kapiteelien päällä. — Arkkivaari (lat.), arkiston
hoitaja, — Arkkiveisut, alk. irtonaisille
arkeille tai lehtisille
painettuja runoja. Vanhimpia (jo 1670-80-luvuilta) ovat hengelliset
a.; maalliset epähistorialliset a. pääsivät muotiin 1700-luvun
jälkipuoliskolla. [Salokas(1923).] — Arkkivoltti, rakennust.,
kaariaukon reunaa kiertävä profiloitu lista.