1297179996_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Armeija (ransk.), maasota joukko, myös suurempi joukko-osasto. vrt. Suomen sotaväki.Armeijaintendentti,henkilö, jonka tehtävänä on järjestää armeijan muonitus ja vaatetus sota-aikana. — Armeijakunta, divisioonaa lähinnä suurempi taisteleva yksikkö; esiintyy ainoastaan suurempien maiden armeijoissa. — Armeijaratsuväki, suurien sotilasmaiden ratsuväkidivisioonat, jotka esiintyvät suljettuina kokonaisuuksina eivätkä jaettuina jalkaväkidivisioonien yhteyteen.