1298834287_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Aro l. steppi, laaja,
kuivailmastoinen lauhkean tai subtroopillisen
vyöhykkeen tasanko, jossa kasvaa etupäässä
heinä- ja ruohokasveja. Heinäkasvillisuuden
ollessa vallitseva sanotaan aroa
heinä-a:ksi, ruohokasvillisuuden
vallitessa niitty-a:ksi; pensas-a:illa
on kasvillisuus pääasiassa piikkistä
pensastoa tai piikkisiä maltokasveja;
suola-a:illa on maan suolanpitoisuuden vuoksi
varsin niukka kasvillisuus. Suurimmat
heinä-a:t ovat Kaakkois- ja Etelä-Venäjällä,
Länsi-Siperiassa, Pohjois-Amerikassa (preeriat),
Etelä-Amerikassa (pampas); niitty-a:ja on
Etelä-Venäjällä, Baikal-järven ympärillä
Aasiassa; pensas-a:ja Vähässä-Aasiassa, Traanissa,
Argentiinassa, Meksikossa, Kaliforniassa,
Austraaliassa („scrub"); suola-a:ja
Kaakkois-Venäjällä, Aral-järven ympäristössä.
Pohjois-Amerikassa, Austraaliassa y. m.

Aroaasi (Equus tœniopus),
Koillis-Afrikan aromailla elävä aasilaji.

Arojänis, piiskujänis (ks. t.).

Arokanat (Pteroclidæ), aroilla eläviä
kanalintujen näköisiä lintuja. Varsinainen
aro- l. hietakana (Syrrhaptes
paradoæus)
elää Aasian aroilla; tehnyt
suurin parvin vaelluksia Eurooppaan.

Arokettu l. fenekki (Canis zerda),
pieni, hartiain kohdalta n. 20 cm korkea,
Pohjois-Afrikan aroilla ja erämaissa elävä kettulaji.