1301399950_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Artikulatsioni (lat.), ihmisen puhe-elimien toiminta ajatuksen ilmaisukeinoina käytettävien äänteiden
aikaansaamiseksi. — Artikuloida, muodostaa äänne puhe-elimillään.