Astraalihenget, muinais-itämaisten uskontojen tähtipalveluksessa asutuiksi
ajateltujen taivaankappalten henget.

Astraalinen (lat.), tähtiä koskeva; teosofiassa ja spiritismissä kaikki, mikä
kuuluu siihen maailmaan eli tasoon (astraalitasoon), minkä ajatellaan
olevan fyysillisen ja n. s. mentaalitason välillä. — Astraaliruumis, uudenajan
,,salaisten tieteiden" käsityksen mukaan ihmisen toinen, kirkastettu (eteerinen)
ruumis.

Astraalivalo (lat.), himmeä valo, mikä kirkkaina öinä nähdään
linnunradan tähtien välillä ja heikompana muissakin taivaan osissa. — Myöskin
erään eetterintapaisen väliaineen nimitys; esiintyy teosofien mukaan
avaruudessa valoeetterin yhteydessä.