.
Astrologi (kreik.), astrologian harjoittaja. — Astrologia, luuloteltu taito tähtien liikkeistä ja keskinäisistä asennoista
(eritoten kiertotähtien konjunktsioneista) ennustaa tulevia tapahtumia ja ihmisten kohtaloita. [Gerich (1925).]