Auburnin järjestelmä, sellainen vankilajärjestelmä, jossa koetetaan suojella
vankia muiden vankien turmelevalta vaikutukselta siten, että vangit öisin
pidetään yksinäiskopeissa, päivin työssä toistensa seurassa, mutta saamatta
keskustella keskenään. Nimen on tämä järjestelmä saanut New Yorkin Auburnin
vankilan mukaan.