Auksanometri (kreik.), kone, jolla kasvin kasvua mitataan.