Auto (lat.), keskiajalla kirkollisissa y. m. juhlissa esitetty näytelmä, — Auto (kreik.), alkuosana us, vieraskielisissä
sanoissa; suomen itse-, oma-; myös = automobiili.