Autodafee (esp.), „uskon toimitus", Espanjassa ja Portugalissa käytännössä
ollut inkvisitsionin tuomion juhlallinen toimeenpano, tav. roviolla polttaminen.