B, euroopp.-lat, kirjaimiston toinen merkki. Lyh. roomal. rahoissa y. m. B voi olla = Brutus t. Balbus (vanhoissa
krist. kirjoituksissa) beatus, beata. Englannissa = Bachelor (ks. Baccalaureus). Numeroidessa B, b vastaa 2:ta.
Farmakologisena merkkinä B vanhemmissa resepteissä = Balneum (kylpy) ja Balsamum. Areometrisissä tiedonannoissa
B tarkoittaa Baumén asteikkoa, logiikassa predikaattia (A subjektia), tavaroissa lähinnä parasta tai lähinnä järeintä lajia.
Mus. Sävel, jonka taso on 1/2 askelta alempana kuin h-sävel. — Alennusmerkki ♭, jonka esiintyminen määrää
jonkun sävelen tason siirrettäväksi 1/2 askelta alemmaksi. — Kem. Boorin (ks. t.) kem. merkki.