Ballista (kreik.), heittokone, jolla sodassa heitettiin kiviä, pölkkyjä tai suuria nuolia. — Ballistiikka, oppi heitettyjen tai ammuttujen kappaleiden liikkeestä. — Ballistiitti, eräs
vähäsavuinen ruutilaji.