Balneologia (lat., kreik.), oppi  kylvyistä ja niiden terveydellisestä
merkityksestä. — Balneoterapia, kylpyhoito.