Barbaari
(kreik.), kreikkalaisilla alk. jokainen, joka ei puhunut kreikkaa, sitten
epäjalo, raaka, julma,, nyk. myös sivistymätön. — Barbaria, sivistymättömyys, raakalaisuus,
raakuus. — Barbarismi, virheellinen ääntäminen, sana, lausetapa.