Aikaerot, seutujen maant. pituusasteesta johtuva erotus eri paikkojen ajassa. Kutakin pituusasteen eroa vastaa 4 minuutin aikaero. - Eri seuduilla käytännössä olevan eri ajan aiheuttamat vaikeudet ovat aikaansaaneet sen, että on otettu yhteisaika käytäntöön (Suomessa v:sta 1921 Itä-Euroopan aika). - Euroopassa on käytännössä kolmenlainen eri valtioiden yhteisaika, nimittäin 1. Länsi-Euroopan l. Greenwichin aika, 2. Keski-Euroopan aika, jolloin kellot käyvät tunnin edellä Greenwichin ajasta, 3. Itä-Euroopan aika, 2 tuntia Greenwichin ajan edellä.