1287415877_img-d41d8cd98f00b204e9800998e
Apterygota,
eläint., siivettömät,
hyönteislahko, johon
kuuluvat
alkuperäisimmät nyk. elävät hyönteiset. Ne
ovat
siivettömiä; muodonvaihdosta ei ole. Alalahkot:
sukahäntäiset
(Thysanura) ja hyppyhäntäiset (Collembola). [Linnaniemi (Axelson): „Die Apterygotenfauna Finlands” I (1907) ja II (1912).]