1250234924_img-d41d8cd98f00b204e9800998e
Alkusynty
(archiogenesis, archigonia, generatio spontanea, generatio
œquivoca),
eliöitten oletettu syntyminen elottomista aineista. Aina viime
vuosisadan loppupuoliskolle saakka oli a.-käsitys vallitsevana tieteessä.
Nyttemmin se on, varsinkin Pasteurin tutkimusten nojalla, katsottava
kumotuksi, ja tieteellisesti todetuksi, että eliöt, kaikkein pienimmätkin,
syntyvät toisista eliöistä. Semmoinen mahdollisuus tietysti on silti
olemassa, että ensim. elämä maapallolla on syntynyt a.-tietä, alkuaineiden
yhtymisen tuloksena.