Aste. 1. Mat. Kulmien ja ympyränkaarien perusmitta. Kulma-a. (1°) = 1/360 täydestä kulmasta; kaari-a. = 1/360 vastaavasta ympyrän kehästä. A. = 60
minuuttia; 1 minuutti (1’) = 60 sekuntia (60"). vrt. myös Yhtälö. — 2. Fys. Jakoväli useassa fysikaalisessa kojeessa kuten lämpömittareissa y. m.
— 3. Geod. Leveys-a, on kahden samalla pituuspiirillä olevan pisteen välinen kaari, joiden pisteiden napakorkeuksien ero on 1 a. Pituus-a. on kahden
samalla leveyspiirillä olevan pisteen, joiden pituuserona on 1 a, välinen kaari. — 4. Mus., välimatka jostakin sävelestä lähimpään sävelmässä kysymykseen tulevaan
joko ylä- tai alapuoleiseen säveleeseen.

Asteikko, mittakaava, jolla mitataan suuruutta tai intensiteettia. — Mus., asteittainen, ylös tahi alas etenevä sävelsarja; diatoninen a. etenee
vaihdellen koko- ja puoliaskelissa, kromaattinen a. pelkästään puoliaskelissa; duuri-a., molli-a. ks. Duuri ja Molli.

Astelevy l. transportööri, puoli- tai kokoympyrälevy, jonka reuna on jaettu asteisiin ja asteen osiin; käytetään piirustuksessa kulman mittaamiseen.

Astemittaus, etäisyyden mittaaminen kahden, tähtitieteellisten havaintojen avulla asemansa puolesta tarkoin määrätyn paikan välillä maanpinnalla.
Asteen pituus saadaan vertaamalla toisiinsa mitattu pituus ja asteissa lausuttu paikkojen välinen kaari. Asteen suuruus riippuu paikkojen latitudista. A:illa
voidaan maan suuruus ja litistyminen määrätä. A. suoritetaan toisiinsa liittyvien kolmioiden l. n. s. kolmioketjun avulla. Kolmioiden kärkipisteiden n. s.
kolmiopisteiden maantieteellinen asema tulee mittauksilla tarkoin määrätyksi. Täten saadaan kiintopisteitä kartoittamistöille.