Berlokki
(ransk.), kellonperissä riippuva koriste, kellutin.