Baskilaiset,
otaksuttavasti kelttiläis-iberiläinen, Länsi-Pyreneitten molemmin puolin asuva, rotuominaisuutensa hyvin
säilyttänyt kansa (n. 1/2 milj.), jonka kieli ei ole sukua millekään nyk. elävälle kielelle.