1283073174_img-d41d8cd98f00b204e9800998e
Apothecium (kreik.), kotelomalja, kotelosienien ja
jäkälien itiölava, jossa itiökotelot sijaitsevat.